Skip to main content

Utylizacja

drewnianych

podkładów

kolejowych

Obsługujemy klientów indywidualnych, firmy oraz instytucje na terenie całego kraju.

Szanowni Państwo,

Firma Bemars Przędsiebiorstwo Recyklingowe Sp z o.o. przeprowadza proces utylizacji odpadu 170204* (utylizacja podkładów kolejowych, drewnianych słupów telefonicznych i energetycznych) w specjalistycznych instalacjach odzysku i unieszkodliwiania potwierdzony dokumentem (R-1)

W ostatnich latach zaobserwowano wzrost zastosowania podkładów betonowych do modernizacji linii kolejowych, co powoduje powstawanie znacznych ilości odpadowych drewnianych podkładów kolejowych, które muszą być odpowiednio zagospodarowane.
Traktując podkłady kolejowe jako odpady niebezpieczne należy dodać, że w takiej postaci, zabrania się odzyskiwania i unieszkodliwiania takich odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania, a zużyte podkłady kolejowe nie powinny być przekazywane osobom fizycznym do jakiegokolwiek wykorzystania.
Utylizacja Podkładów Kolejowych | Recykling Podkładów Kolejowych

Utylizacja

Podkłady kolejowe, drewniane słupy telefoniczne i energetyczne są odpadami niebezpiecznymi – 170204* powinny zostać przekazane firmie zajmującej się gospodarowaniem i utylizacją odpadów. Specjalizujemy się w utylizacji podkładów kolejowych.

(R-1) – BEMARS RECYKLING

Utylizacja Podkładów Kolejowych | Recykling Podkładów Kolejowych

Magazynowanie

Do czasu przekazania odpadów, zarówno do ponownego wykorzystania, jak i do utylizacji, powinny one być magazynowane w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym

BEMARS RECYKLING

Utylizacja Podkładów Kolejowych | Recykling Podkładów Kolejowych

Transport

Transportem oraz profesjonalnym przygotowaniem odpadu do załadunku, powinny zajmować się tylko wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie decyzje i zezwolenia

BEMARS RECYKLING

Odpadowe podkłady kolejowe, drewniane słupy telefoniczne i energetyczne zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne i podlegają szczególnemu nadzorowi i obowiązkowi ewidencji w elektronicznym systemie BDO( Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami )BEMARS RECYKLING

PODKŁADY KOLEJOWE   +   BEMARS  =     UTYLIZACJA (R-1)

Zgodnie z obowiązującym prawem, posiadanie w gospodarstwach domowych zużytych drewnianych podkładów kolejowych jest nielegalne. Przepisy nie zezwalają firmom na przekazywanie odpadu 170204* prywatnym użytkownikom dotyczy to zwłaszcza drewnianych podkładów kolejowych. Nasz wykwalifikowany zespół ds. odbioru, transportu, magazynowania odpadu 170204*(zużyte podkłady kolejowe) jest do Państwa dyspozycji. Proces przetwarzania drewnianych podkładów kolejowych jest przeprowadzany w specjalistycznych instalacjach przystosowanych do fachowej i zgodnej z przepisami ochrony środowiska ostatecznej utylizacji R1.

Są Państwo zainteresowani współpracą?

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt z nami